Integritetspolicy för Hår3000

Denna integritetspolicy förklarar hur Hår3000 samlar in, använder och skyddar personlig information som du tillhandahåller när du besöker vår webbplats https://har3000.se och använder våra tjänster. Vi prioriterar din integritet och säkerheten för dina personuppgifter.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till de villkor som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen lämna webbplatsen och använd inte våra tjänster.

1. Insamlade uppgifter

Vi samlar in olika typer av personlig information när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster. Dessa uppgifter kan inkludera:

 • Kontaktinformation: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.
 • Betalningsinformation: Om du gör en beställning kan det inkludera kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation.
 • Användarinformation: Användarnamn, lösenord och annan information som krävs för att skapa ett användarkonto.
 • Beställningsinformation: Detaljer om de produkter eller tjänster du har köpt, inklusive orderhistorik.
 • Demografisk information: Vi kan samla in information om ålder, kön och andra demografiska data i syfte att förbättra våra erbjudanden.
 • Teknisk information: IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och andra tekniska data som samlas in automatiskt när du använder vår webbplats.

2. Användning av uppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna för följande ändamål:

 • Utförande av beställningar: För att behandla och uppfylla dina beställningar och transaktioner.
 • Kommunikation: För att kontakta dig angående din beställning, kundtjänstfrågor och andra relevanta ärenden.
 • Förbättring av tjänster: För att förbättra vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Anpassning av upplevelsen: För att anpassa din upplevelse på vår webbplats och ge dig skräddarsydda erbjudanden.
 • Marknadsföring och kampanjer: Om du har gett ditt samtycke, för att skicka marknadsföringsmaterial, erbjudanden och nyheter.
 • Följande lagkrav: För att följa lagliga och reglerande krav.

3. Delning av uppgifter

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i följande situationer:

 • Affärspartners: Vi kan dela information med våra affärspartners som hjälper oss att utföra våra tjänster, såsom betalningsprocessorer och leveransföretag.
 • Lagliga krav: Om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller reglerande myndigheter kan vi vara skyldiga att dela information.
 • Skydd av rättigheter: Vi kan dela information för att skydda våra rättigheter och säkerhet eller för att förhindra bedrägeri och andra olagliga aktiviteter.

4. Skydd av personlig information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller otillbörlig användning. Vi använder säkra krypteringsprotokoll för att säkerställa att dina betalningsuppgifter skyddas.

5. Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och samla in data om hur du använder den. Du kan hantera och inaktivera cookies i din webbläsare, men detta kan påverka vissa funktioner på vår webbplats.

6. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera, radera och invända mot behandlingen av dina uppgifter. Kontakta oss på info@har3000.se om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den [datum för senaste uppdatering].

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@har3000.se.

8. Ansvarsfriskrivning för kortuppgifter hanterade av tredje parter

Vi vill informera våra användare om att vi kan samarbeta med tredjepartsleverantörer, såsom betalningsprocessorer och gateway-tjänster, för att behandla betalningar på vår webbplats. Dessa tredjepartsleverantörer kan kräva och samla in kreditkortsuppgifter och andra betalningsrelaterade uppgifter för att utföra transaktioner.

Vi ansvarar inte för insamling, lagring eller användning av kortuppgifter och betalningsinformation som sker genom tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer kan ha sina egna integritetspolicyer och dataskyddsåtgärder, och användare uppmanas att granska och förstå dessa policyer när de deltar i transaktioner på vår webbplats.

Vi strävar efter att samarbeta med ansedda och säkra tredjepartsleverantörer för att säkerställa att dina betalningsuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Du kan ha möjlighet att spara dina betalningsuppgifter hos tredjepartsleverantörer för framtida användning, men detta görs på egen risk, och vi ansvarar inte för eventuell datahantering som sker utanför vår kontroll.

För frågor eller bekymmer relaterade till kortuppgifter som hanteras av tredjepartsleverantörer, rekommenderar vi att du granskar deras integritetspolicyer och kontaktar dem direkt för ytterligare information.

9. Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi strävar efter att följa principerna och kraven som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) när det gäller behandlingen av personuppgifter. Denna policy har utformats för att överensstämma med GDPR och för att skydda dina rättigheter som användare.

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi samlar in och hur de behandlas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för överföring till en annan organisation.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte vara föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR eller om du har några frågor eller bekymmer relaterade till din personliga data och hur den hanteras, vänligen kontakta oss på info@har3000.se. Vi kommer att göra vårt bästa för att assistera dig och säkerställa att dina rättigheter respekteras.

10. Kontakt

Hår3000 AB

Kungsgatan 39

111 57 Stockholm

Sverige

Webbsida: https://har3000.se

Email: info@har3000.se

Tel: 08-10 59 09